Naslovna

Kompozitor / režiser / Scenograf: Jasmin Osmanagić

SVJEDOK ISTINE: Predstava savremenog plesa
u saradnji sa VEKT e.V.Stuttgart, TANZAKADEMIE MINKOV i koreografkinjom Jana Ressel.
Prmijerno izvedena 04.i 05.10.2016. u  "Theaterhaus Stuttgart e.V." / Siemensstr. 11, 70469 Stuttgart.

Esej...

"Svjedok istine" (oficielni Trailer)

Flyer

"oFICIELNI PLAKAT"

"PLES BEHARA"

Dio teatarskog komada "Svjedok istine" u saradnji sa TANZAKADEMIE MINKOV i koreografkinjom Jana Ressel.

SIMFONIJSKI AGITATO

Prvu nagradu pri organizaciji „psophos“ i Lietzeorchestera e.V. na petom konkursu Kompolize ljeta 2014 god., osvoio je Jasmin Osmanagić sa svojom kompozicijom „Simfonijski agitato“. Premijera je izvedena 08.07.2014 god. u crkvi Linde u Berlin-Wilmersdorfu i 11.07.2014 god. u koncertnoj dvorani Berlinskog Univerziteta umjetnosti u Hardenbergstraße.

Audio...

POBJEDNIK 5. TAKMIČENJA KOMPOZITORA "KOMPOLIZE" 
LJETO 2014. U BERLINU

NUR BOŠNJAKA NA ZAPADU
SOLISTI SARAJEVSKE FILHARMONIJE

Flauta i gudački kvartet

10.05.2015. Beethoven – Saal – Kultur - und Kongresszentrum Liederhalle, Stuttgart

Berliner Platz 1,  70174 Stuttgart

Karakteristike Kompozicije...

"Lonelines" (Dubai 2010.)

The variations on a Theme by Jasmin Osmanagić "Loneliness" / The player of "Ali Nima Shariat" and the orchestral samples / NWAC - NYSORA WORLD ANESTESIA CONGRESS

Dubai 2010.

American Music Festivals 21.11.2015 (Chicago)

OPERA "ALMA"

U operu „Alma“ nas uvodi Uvertira koja prikazuje Sarajevo izmedju dva rata tridesetih godina, spoj raznolikosti, kao i kulturoloških stapanja. Tema Uvertire je, zapravo, vodilja koja se temetski i motivski koristi u daljem razvoju opere, a to je stara narodna pjesma 

„Kad ja pođoh aman“.

Sama Opera je satkana na priči o Alibegu i njegovoj kcerki Almi, koji su živjeli u ulici Abdesthana, nedaleko od Alibegove zanatske radnje, smještene u ulici Kazandžiluk.

Esej...

"OSTAH SAMA"

arija iz opere "Alma" sa premijere 09.11.2012. u Narodnom pozorištu Sarajevo u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom i baletom.

"MOJA ELMA"

arija iz opere "Alma" sa premijere 09.11.2012. u Narodnom pozorištu Sarajevo u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom i baletom.

"UVERTIRA"

iz opere "Alma" sa premijere 09.11.2012. u Narodnom pozorištu Sarajevo u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom i baletom.

"SCHERZOSO"

iz opere "Alma" sa premijere 09.11.2012. u Narodnom pozorištu Sarajevo u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom i baletom.

"VAKAT JE ZA USTAJANJE"

arija iz opere "Alma" sa premijere 09.11.2012. u Narodnom pozorištu Sarajevo u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom i baletom.

"NAPETOST" 

arija iz opere "Alma" sa premijere 09.11.2012. u Narodnom pozorištu Sarajevo u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom i baletom.

"ALMA"