O meni

Jasmin Osmanagić

Rodjen:
30.04.1963 u Sarajevu 
Bosna i Hercegovina, 
državljanin Bosne i Hercegovine

 Edukacija

Obrazovanje

 • 1970 - 1978     osnovna (niža muzička škola), Sarajevo
 • 1978 - 1982     srednja muzička škola, Sarajevo

Ausbildung

 • 1982 - 1987       Muzička akademija, odsjek Kompozicija => Dipl. kompozitor         
 • 1990 - 1992       Postdiplomski studij u Sarajevu, zbog ratnih zbivanja prekinut
 • 2006 - 2008       Postdiplomski studij u Sarajevu =>  Magistar kompozicije

Profesionalno Iskustvo

 • od       2001    Slobodni umjetnik (kompozitor, nastavnik klavira, korepetitor baleta) u Stuttgart.
  1996 - 2001    Kompozitor, aranžer i muzički producent različitih MC- i CD- projekata za tonstudio "Haos" u Stuttgartu.
  1993 - 1996    Kompozitor, aranžer i muzički producent različitih MC- i CD- projekata za diskografsku kuću "EMBEX" u Münchenu. 
  1987 - 1992    Slobodni umjetnik i profesor stručnih predmeta (kontrapunkt, harmonija i muzički instrumenti) u srednjoj Muzičkoj školi u Sarajevu. 

Biografija...

 Stvaralaštvo (djela)...

2018

 • Balet: Ben i Emma

2017

 Kamerna muzika
 • Tema sa varijacijama za flautu i gudački kvartet
 • Diptih za flautu i klavir: I (Allegro), II (Adagio i varijacije)  
 • Diptih za flautu i gudački orkestar: I (Allegro), II (Adagio i varijacije)  

2015 / 2016

 • Moderni ples / Plesni teatar „Svjedok istine“, premijerna izvadba sa reprizom: 04. i 05.10.2016. "Theaterhaus Stuttgart".

2012 / 2018

 • Opera i balet „Krisipeja / Sudbino“ u radu! (Balet, hor, veliki simfonijski orkestar sa solistima.)

2015

 • „Nur bošnjaka na zapadu“ i „U Stambolu na Bosforu“, 2 kompozicije za kamerni orkestar (flauta i gudački kvartet). 
 • Izvedba: Michele McGovern solo fluta i Lincolnwood Chamber Orchestra. American Music Festivals CHICAGO / Saturday, November 21, 2015 

2015

 • „Nur bošnjaka na zapadu“ i „Varijacije na temu nizamski rastanak“, 2 kompozicije za kamerni orkestar (flauta i gudački kvartet) 
 • Premijerno izvedeno 10.05.2015 "Liederhalle Stuttgart, Beethoven-Saal" ...

2011 / 2014

 • Kompozicija za veliki simfonijski orkestar "Simfonijski agitato“
 • Dobitnik nagrade u organizaciji "Psophos" i simfonijskog orkestra Lietzeorchester e.V.  Peta sezona organizacije. 
 • Internacionalno takmićenje "Kompolize ljeto 2014".
 • Premijerno izvodjenje, 8. Juli, 2014. Lindenkirche u Berlin-Wilmersdorfu
 • Petak, 11. Juli, 2014. koncertna sala Univerziteta za umjetnost i kulturu u Berlinu. 

2008 / 2012

 • Opera „ALMA“ Premijerno izvedena 09.11.2012. u Narodnom pozorištu Sarajevo.

2011 / 2012

 • "Lying tango" / Koncert za Klarinet Bb  i gudački orkestar.
 •  Diptih "Ples behara" za veliki simfonijski orkestar.

Seit 2010

 •  Korepetitor / Klavirska pratnja Balletstudio „ROYAL“ Stuttgart.

2010

 • "Loneliness" za violinu i sample Symphonie-Orchester. Premijera 08.03.2010. Dubai.
 • „Tunel-Tango Nuevo“  Kamerna muzika. 
 • Diptih "Ples behara" Kamerna muzika.

2009

 • Demo kompozicije za produkciju „YELLOW TOOLS“

2007 / 2008

 • Simfonija Sarajevo – Magistarski rad.
 • „Sehnsucht / Čežnja“  Kamerna muzika.
 • Muzika za dugometražni film "SS-JEW". Premijera filma 08.12.2007. Stuttgart (FILMSCHAU BADEN-WÜRTTEMBERG)

Seit 2006

 • Korepetitor / Klavirska pratnja baletske škole „GRETE BREITKREUZ“ Stuttgart.

2006

 • „Es wird / Biće" Kamerna muzika. Premijera 25/26.10.2006  u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
 • „Das Ameisendorf / Mravlje selo“ Elektronska muzika.

1995 / 2006

 • Klavijature, E-Piano i prateći vokal „CITYBAND-Stuttgart“,  „Live-Music“.

2004 / 2005

 • Kratke kompozicije za vilonu i klavir, namjenjene djacima muzičke škole u Imstu / Austrija.

2003

 • CD „Muzika za teatar i reklame“.

2002

 • Kompozicija za kvartet violina „Viertel vor Zwölf“ namjenjene djacima muzičke škole u Imstu / Austrija.

1996 / 2005

 • Kompozitor, aranžer i muzički producent MC- i CD-projekata za Tonstudio „HAOS“ u Stuttgartu / Njemačka.
 • Aranžer i muzički producent himne za Fritz-Leonhard-školu u Stuttgartu, povodom 90. rodjendana arhitekte Fritz Leonhard.

1993 / 1996

 • Kompozitor, aranžer i muzički producent MC- i CD-projekata za izdavačku kuću „EMBEX“  München / Njemačka .
 • CD „Sample cod / Modern Classic“, obrada i aranžmani 9  kompozicija klasične muzike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1985 / 1993                                                                                                                                                                                                             
 • Kompozicije za solo muzičare, elektronska, kamerna i simfonijska muzika.
  Koncert za violinu i simfonijski orkestar.
  Sonata za klavir, kompozicije za klavir, 2 kompozicije za hor.
  Svita za klavir.