Biografija

Jasmin Osmanagić

Jasmin Osmanagić je rođen u Sarajevu 30.04.1963. godine. Od 1970. godine paralelno sa upisom u prvi razred osnovne škole, Jasmin počinje da uzima privatne časove sviranja harmonike kod svoje nastavnice muzićkog obrazovanja. Dodatno, pohađa i nižu muzićku školu, koju uspješno završava nakon šest razreda. Tu počinje svirati u školskom orkestru, gdje je bio jedan od zapaženijih učesnika.

Godine 1977. upisuje Jasmin Srednju muzičku školu u Sarajevu, teoretski odsjek. Paralelno sa odsjekom klavira, završava i odsjek udaraljki i to u duplo kraćem roku od predviđenog - za dvije godine. Nakon toga okušava se u sviranju jednog limenog duvačkog instrumenta (horna), kao i jednog drvenog duvačkog instrumenta (klarinet). I pored toga, što sviranje na ova dva instrumenta nije nastavio usavršavati – ta predznanja su mu olakšala pri komponovanju za mali kamerni orkestar.

Već kod upisa u Srednju muzičku školu, bilo je jasno, da će muzika tj. komponovanje biti Jasminov životni put. Kao logičan slijed događaja, Jasmin polaže 1981. godine prijemni ispit na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, odsjek kompozicije. Jasmin je imao sreću da je za mentora mogao da izabere jednog od eminentnih profesora kompozicije u tadašnjoj Jugoslaviji – profesora koji je bio preteča moderne i elektronske muzike – gosp. Josipa Magdića. (te godine su na smjer kompozicije upisana samo dva studenta)

Nakon upisa na Akademiju, Jasmin je morao , kao i svi tadašnji, budući studenti u bivšoj Jugoslaviji, godinu dana na odsluženje vojnog roka. Tamo je Jasmin imao sreću - mogao je svoje muzičko znanje da prakticira i da ga usavrši – vodio je kao dirigent jedan hor i orkestar. To iskustvo će mu poslije pomoći pri komponovanju kompozicija za hor.
Još kao student je Jasmin, svojim kompozicijama za simfonijski i kamerni orkestar, kao i elektronskom muzikom, skrenuo pažnju na sebe i svoj rad širom bivše Jugoslavije ( Opatija, Novi Sad, Beograd, Pristina, Skoplje..). Naravno, to se odražavalo i na njegove ocjene – iz kompozicije i orkestracije je Jasmin znao samo za „desetke“.
1986. godine je Jasmin napravio malu pauzu u svom klasičnom usavršavanju. Kao i svaki mladi čovjek, želio je da se oproba i u nečemu novom: osnovao je svoj tonski studio i počeo snimati rock i pop kompozicije za tadašnje poznate estradne zvijezde.

Ipak , nije mogao bez klasične muzike , tako da je ubrzo nastavio studij i 1988 godine diplomirao na Odsjeku kompozicije i dirigovanja. Diplomski rad je bila kompozicija „Klavir za violinu i orkestar“ koja je iste godine izvedena u Opatiji na Susretima muzičkih akademija. Kompoziciju je izveo simfonijski orketar iz Zagreba sa koncertmajstorom Oldrich Tic-em kao prvom violinom. Prva repriza ovog djela je slijedila ubrzo u Sarajevu – sa istim koncertmajstorom u pratnji Sarajevske Filharmonije.

1990. godine Jasmin upisuje magistarski studij kompozicije u klasi „svog“ prof. Josipa Magdića. Zbog ratnih zbivanja, taj studij biva 1992. godine prekinut - Jasmin se sklanja zajedno sa porodicom u Njemačku, gdje još uvijek živi i stvara. U svih ovih 30-tak godina, pokušava kao muzički ataše , na najbolji mogući način predstaviti u inostranstvu svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu.

Da se Jasmin nikada nije odrekao svoje domovine, „svoje“ Muzičke akademije pokazuje i to da 2006. godine baš u Sarajevu završava svoj magistarski studij.
Mentor je i ovaj put, iako već penzionirani profesor u Zagrebu, gosp. Josip Magdić. Njegov magistarski rad, simfonija „Sarajevo“, je ocijenjen vrhunskim sa najvišom ocjenom.
Motiviran ovim radom i rezultatima, Jasmin počinje ubrzo komponovati svoju prvu Operu „Alma“ koja je premijerno izvedena u Sarajevskom pozorištu 4.10.2014. godine.
Paralelno, Jasmin radi sa mladim talentima, kojima prenosi znanja sviranja na klaviru, ali i osnove kompozicije i orkestracije.

Za „svoju dušu“ radi već duži niz godina kao korepetitor i kompozitor u nekoliko škola baleta u Stuttgartu, jer ga taj rad inspiriše i pomaže mu u njegovom stvaralaštvu.