Kammermusik I

Maratoneta e tango

Nur Bosnjaka na zapadu

Varijacije na temu nizamskog rastanka

Allegro für Flöte und Streichorchester

Concerto for Clarinet Bb and String Orchestra-lying tango I-Movoment

Concerto For Clarinet Bb And String Orchestra-Lying Tango II-Movoment

Concerto For Clarinet Bb And String Orchestra-Lying Tango Iii-Movoment